Landefakta om Polen (udenrigsministeriet som kilde)

LANDEFAKTA POLEN
Geografi
Hovedstad Warszawa (2,2 mio. indbyggere)
Areal 311.904 km2 (Danmark 43.000 km2)
Indbyggertal 38,6 mio.
Befolkning 98,7 pct. polakker
Sprog Polsk
Religion 89,6% tilhører den romersk-katolske kirke


Økonomi
BNI pr. capita 7122 euro (2006) (Danmark: 40.508 euro (2006))
Vækst i BNP pr. capita 6,1 pct. (2006). (2007: 6,7 pct. skøn)
Valutakurs 100 PLN ca. 203 DKK(november 2007)


Regering
Statsoverhoved Præsident Lech Kaczynski
Regeringsleder Premierminister Donald Tusk (PO – Borgerplatformen)
Udenrigsminister Radoslaw Sikorski (uafhængig)

--------------------------------------------------------------------------------

Indenrigspolitisk situation:
Republikken Polens nuværende forfatning trådte i kraft den 25. maj 1997. Styreformen er parlamentarisk demokrati med en tredeling af magten. Den lovgivende magt er placeret i et parlament med to kamre, Senatet og Sejmen. Senatet har dog relativt begrænset indflydelse. Præsidenten har en række udenrigspolitiske beføjelser og kan endvidere nedlægge veto mod lovgivning. Et præsidentielt veto kan omstødes af Sejmen med 3/5 flertal.

Der blev afholdt parlamentsvalg i Polen den 21. oktober 2007. Ved valget til Sejmen blev Borgerplatformen (PO, borgerligt-liberalt) det største parti med 42 pct. af stemmerne (209 mandater). Det tidligere regeringsparti Lov og Retfærdighed (PiS, social-konservativt) fik 32 pct. (166 mandater), Den Demokratiske Venstrealliance (LiD, socialdemokratisk) 13 pct. (53 mandater) og Det Polske Bondeparti (PSL, landbrugsparti) 9 pct. (31 mandater). Partierne Selvforsvar (Samoobrona, protestparti) og Polske Familiers Liga (LPR, national-konservativt) fik henholdsvis 2 og 1 pct., og klarede dermed ikke spærregrænsen på 5 pct. Det tyske mindretal fik tildelt 1 mandat. Der er i alt 460 pladser i Sejmen. Valgperioden er 4-årig.

Stemmeprocenten var 54 pct., hvilket er det højeste valgdeltagelse siden Polens første frie valg i 1989.

Ved valget til Senatet fik PO 60 mandater og PiS 39 mandater. Et mandat gik til en løsgænger. Der er i alt 100 pladser i Senatet.

Den 16. november 2007 udpegede præsident Lech Kaczynski PO's leder Donald Tusk til premierminister for en ny koalitionsregering bestående af PO og PSL. De to partier kan tilsammen mønstre et flertal i Sejmen på 240 mandater.

Premierminister Donald Tusk fremlagde den 23. november 2007 sit regeringsgrundlag, hvori han tilkendegav at regeringen ville føre en liberal økonomisk politik, men samtidig tage hånd om de svageste med en solidarisk socialpolitik. Regeringen planlægger bl.a. at reducere budgetunderskuddet, gennemføre skattelettelser som led i en skattereform, give lønstigninger til offentligt ansatte samt sætte skub i privatiseringsprocessen. En vigtig prioritet vil være en massiv udbygning af infrastrukturen frem mod det polsk-ukrainske værtskab for Europamesterskaberne i fodbold i 2012.

Økonomisk situation:
Væksten var i 2006 på 6,1 pct. Det forventes, at den årlige vækst i 2007 vil ligge på ca. 6,5 pct. Væksten kan især tilskrives en positiv udvikling i den polske eksport, de inden- og udenlandske investeringer samt strukturfondsmidler fra EU. Inflationen har ligget under eller omkring målet på 2,5 pct., men er fra efteråret 2007 stigende og udgjorde i oktober 3 pct.

Arbejdsløsheden udgør fortsat en stor udfordring, men viser en faldende tendens som følge af den økonomiske vækst samt i mindre omfang migration til Vesteuropa. I oktober 2007 lå arbejdsløsheden på 11,3 pct.

Danmark eksporterede i 2006 for 11.057 mio. DKK til Polen. Polen er hermed Danmarks vigtigste marked i Central- og Østeuropa og Danmarks 11. største samhandelspartner globalt. Den danske import fra Polen var i 2006 på 11.750 mio. DKK.

Gennemsnitslønnen steg i oktober 2007 til 2.950 PLN, hvilket er en stigning på 11 pct. i forhold til oktober 2006.

Den samlede statsgæld er i årets første 10 måneder vokset med 2,4 pct. og udgjorde i november 2007 ca. 491 mia. PLN.

Polen vil i perioden 2007-2013 modtage 67.3 mia. euro i tilskud fra EU's struktur- og samhørighedsfonde.

Den polske national bank hævede pr. 28. november renten til 5 pct.

Udenrigspolitisk situation:
Det overordnede mål for polsk udenrigspolitik er at deltage aktivt i det europæiske og transatlantiske samarbejde. En væsentlig forudsætning herfor blev opfyldt med Polens NATO-medlemskab i marts 1999 og EU-medlemskab den 1. maj 2004.

Der blev afholdt folkeafstemning om Polens optagelse i EU den 7-8. juni 2003. Afstemningen resulterede i et markant ja – 77 pct. stemte for og 23 pct. imod. Af de stemmeberettigede deltog 59 pct.

Polen har traditionelt lagt stor vægt på relationerne til de østlige naboer, særligt Ukraine samt prioriteret et tæt og godt forhold til USA højt. Premiereminister Donald Tusk forholder sig positivt til samarbejdet i EU, og har tilkendegivet at ville ratificere Lissabon-traktaten hurtigst muligt. Samtidig har regeringen tilkendegivet at ville vægte de bilaterale forhold til især Tyskland og Frankrig højt, og at forbedre forholdet til Rusland. Regeringen ønsker indtræden i Euro-zonen snarest muligt. 

Forsvarspolitisk er Polen bl.a. tilstede i Irak med ca. 900 soldater og leder en division. Det polske bidrag planlægges dog udfaset i løbet af 2008. Polen er ligeledes tilstede med ca. 1200 soldater i Afghanistan. Derudover bidrager Polen med 500 mand til UNIFIL's styrke i Libanon, 351 mand til UNDOF i Syrien, 292 mand til KFOR i Kosovo og 203 mand til EUFOR i Bosnien-Herzegovina. Fra begyndelsen af 2008 vil Polen desuden sende 350 soldater til den fredsbevarende mission i Tchad.

Den danske ambassade i Warszawa:
E-mail: wawamb@um.dk;

Hjemmeside: https://www.ambwarszawa.um.dk


Andre nyttige links:
Polens regering: https://www.poland.gov.pl
Danmarks Eksportråd: https://www.um.dk/da/menu/Eksportrådgivning
Polens Centrale Statistikkontor: https://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm 

Redigeret 27. februar 2008

Share on Facebook Share on Twitter


Click here to subscribe to this RSS feedKontakt os: be@bornholm-erhverv.dk.