Taskforce Polen og Europe Direct Bornholm's  indsats for Bornholm/Polen

20. september 2016

Benyt dig af Bornholms to tilflytterkonsulenter:


Drømmer du om Bornholm, så ring til Rune Holm

En lys fremtid for Bornholm kræver liv og lyst - og måske dig som vores nye tilflytter, hvis du også går og drømmer om Bornholm. Men hvordan finder man job og venner derude, hvis man ingen kender?

Du ringer til Rune Holm. Han ved, hvad han taler om - han har nemlig selv taget springet fra et liv i Taastrup, vest for København, til et liv med hele familien på Bornholm for snart 14 år siden.

- Der er mange udfordringer, når man er ny tilflytter. Hvor skal man bo, hvad er Bornholm for et sted, hvordan bliver det at bo her osv. For mange er Bornholm et sted, de besøgte på lejrskolen i 6. klasse, og nu skal man til at skabe sig et liv der som voksen og med børn. Og der opstår mange bekymringer om jobmuligheder, netværk og bolig - især de praktiske ting spørger mange om hjælp til. Og der vil jeg i al beskedenhed påstår, at min håndsrækning og videreformidling at mit netværk gør en forskel, fortæller han. Ræk ud, ring og få en hjælpende hånd. Han oser af kærlighed til 'hans' ø, når han beretter om, at bornholmerne iflg. Trygfonden er dem, der føler sig tryggest i hele Danmark, om de billige boliger, det gode vejr og den fantastiske natur.

- Det ER en stor ting at flytte væk fra alt, man kender, og ud til der, hvor alt er nyt. Og det ved jeg, fordi jeg har været der selv. Så de bolig- eller jobudfordringer, der måtte opstå, når folk er flyttet herover - ja, dem løser vi. Det skal vi. Så kan de lide at løbe, ringer vi efter en fra løbeklubben, der kan tage dem med ned i en af klubberne. Skal børnene spille fodbold, ringer vi efter en fra den lokale forening, der kan tage imod. Hele drømmen om at rykke ud og gøre noget andet står og falder jo på, om man falder til. Og det er mit job at sørge for, lover han.

Ring til Rune Holm på 3121 8880 og få gode råd, konkret hjælp eller en snak om dine ø-drømme.25. december 2012

Vil du være frivillig i Kalmar?
       
Interesserer du dig for ungdomspolitik, er du mellem 18 og 30 år, taler du engelsk, har du lyst til at arbejde sammen med unge fra Sverige, Polen og Litauen, vil du være med til at fortælle andre unge om emner som deltagerdemokrati, EU og ungdomsarbejdsløshed?

Sådan indledes det seneste nyhedsbrev fra Europe Direct Bornholm og fortsætter:

Kan du svare ja til disse spørgsmål, så er det måske noget for dig at blive volontør i Kalmar i Sverige på projektet Together we are the South Baltic.

Du skal kunne være med fra den 1. februar 2013 eller snarest derefter.
Hvad du får ud af at deltage: store oplevelser, samvær med andre unge, forbedrede engelskkundskaber, viden om EU og ungdomspolitik, et Youth Pass som bevis på det, du har lært under opholdet, tilføjes det.

Projektet dækker udgifter til forberedelse, rejse, forsikring, kost og logi samt lommepenge. Ansøgningsfristen er den 8. januar 2013, og er man interesseret eller har spørgsmål,l kan man henvende sig til Europe Direct Bornholm, EVS Koordinator Karen Lynn Jacobsen, karen.lynn.jacobsen@brk.dk, eller Belinda Sonne Andersen, belinda.sonne.andersen@brk.dk25. maj 2012

Polske bisoner ankom hemmeligt til Bornholm

Det hører til sjældenhederne, at Danmark bliver en dyreart rigere. Men det er lige netop, hvad der skete i går på Bornholm, da syv polske bisoner ankom hemmeligt til øen.

Skovkongen. Den polske - nu danske - bisontyr har indtaget Bornholm med sine seks hunner. Foto: Naturstyrelsen.

Forventningens glæde har længe luret under overfladen på Bornholm. Og særligt hos de ansatte i Naturstyrelsens bisonprojektgruppe, der har været i gang med de sidste forberedelser til dyrenes ankomst det sidste halve års tid, har der været spænding omkring dyrenes ankomst.

Skovrider på Bornholm Søren Friese er lettet over, at det gik så uproblematisk med at flytte bisonerne.

Alt gik efter planen. Dyrene havde det fint efter den lange rejse, og de tog hurtigt deres nye hjem til sig, siger skovrider Søren Friese.

Han fortæller, at bisonerne hurtigt faldt til ro, efter de var blevet sluppet fri i det indhegnede område af skoven, som dyrene skal leve i den første tid i Almindingen.

Det var vigtigt af hensyn til bisonernes stressniveau, at udsætningen af dem skete med så få tilskuere som muligt. Lokale medier var til stede for at dokumentere bisonernes ankomst, så alle kan få syn for sagen.

Den unge bisontyr og de seks bisonkøer ankom sent i går eftermiddags til Bornholm fra den polske by Bialowieza, hvor dyrene har opholdt sig i karantæneperioden.

Den første bison til at træde ud af sin store transportkasse var den bisontyr, der med lidt held skal få de syv bisoner til at blive til flere.

Han kom roligt og elegant ud, tog et kig på sine nye omgivelser, nippede en bid friske bøgeblade,og så listede han stille ind mellem træerne, fortæller skovrider Søren Friese på Bornholm.

Inde i den åbne bevoksning blev han snart mødt af sine seks artsfæller, efterhånden som de blev lukket ud af kasserne.Læs mere om den europæiske bison på hjemmesiden

Når Naturstyrelsen har valgt at genindføre bisonen i Danmark, så skyldes det flere ting, forklarer skovfoged Tommy Hansen fra Naturstyrelsen på Bornholm.

Udsættelsen af bisonerne tjener formål. For det første skal de skal være naturens egne naturplejere, som holder skoven lys og åben ved at spise sig igennem tæt skov. De skal indgå i et meget vigtigt avlsarbejde, for glem ikke, at det er en truet art, vi har med at gøre. Og så skal de store dyr være med til at give folk en anderledes naturoplevelse, for det er altså ikke hver dag, man render ind i så stort et pattedyr ude i naturen, siger Tommy Hansen.

De syv bisoner kan være med til at genskabe den urtidsskov, som ifølge nogle videnskabsfolk var fremherskende i Danmark før istiden. Det var en naturtype, der var præget af lysninger i skovene, hvor urokser, europæisk bison og kæmpehjorte græssede.

Det er sunde og raske bisoner der er ankommet. Tre dyrlæger fra henholdsvis Polen, Bornholm og Fødevareministeriet var til stede, da de polske bisoner, som nu er pæredanske, ankom til skoven Almindingen. De konstaterede alle, at dyrene er sunde og raske, og at alle dokumenter var i orden.

Bisontyren og de seks bisonkøer gennemgik forskellige test i Polen før afrejsen, så man kunne sikre sig, at det var en sund bisonflok, man fik sendt til Danmark.

Dyrene er testet for en lang liste af sygdomme som for eksempel kvægtuberkulose og mund- og klovsyge, så alle EU's krav og Fødevarestyrelsens krav er opfyldte, siger biolog Erling Krabbe i Naturstyrelsen.

Biolog Erling Krabbe forklarer, at bisonerne opførte sig præcis, som man havde ønsket sig.

Det er venlige og rolige dyr, som har et fint temperament, og så ser de ud til at foretrække at være væk fra os mennesker, så det er helt, som det skal være, siger Erling Krabbe.

Bisonindhegningen er lukket område frem til lørdag 9. juni, hvor miljøminister Ida Auken vil åbne hegnet, så bisonerne kan løbe ud i den 200 hektar store indhegning, hvor de skal leve de næste fem år.

Derefter vil der ske en gradvis åbning af området, så offentligheden kan komme tættere på Europas største landlevende pattedyr.

Bisonprojektet blev muligt takket være en bevilling på fire millioner kroner fra Villum Fonden.Den 25. april 2012

Delegation er rejst til Polen

En delegation fra Naturstyrelsen er i disse dage rejst til Polen for at give to af de 7 udvalgte bisoner GPS-halsbånd på. Samtidig vil der vil blive videregivet erfaringer fra erfarne polske folk, der er vant til at arbejde med bisoner.

Det er tyren og den ældste ko, der skal have udstyret på, så man hele tiden har styr på, hvor dyrene er, og hvordan de reagerer overfor omgivelserne, samt  hvordan de bevæger sig rundt i den 200 ha store indhegning i Svinemosen. Når man har valgt at sætte udstyret på netop de to dyr, skyldes det, at tyren det meste af tiden bevæger sig rundt for sig selv, og køerne vil gå i flok og følge den ældste ko. På den måde har man med kun to halsbånd styr på alle 7 dyrs færden.

Alle dyrene befinder sig i det sydøstlige Polen - tyren i urskovsområdet  Pszczyna, mens køerne befinder sig i  Bialowieza Nationalpark.

Man vil udstyre to af bisonerne med gps-halsbånd. Det er bisontyren og den ældste ko, der skal have gps-halsbåndene på. De er specielt udviklet og lavet af et tysk firma og skal bruges til at vise, hvordan dyrene bevæger sig, og hvordan de reagerer på forskellige forstyrrelser, når de går rundt i Almindingen.

I første omgang til brug for bison-projektets egne guider men også i tilfælde af, at dyrene skulle slippe ud af hegnet.

I morgen tager bisongruppen til Polen for at møde de bisonokser, der skal til Bornholm i slutningen af maj.Den 11. januar 2012

Sammenfatning af Task Force møde

Deltagere:

 • Stephan Jensen
 • Jon Madsen
 • Charlotte Bjørnager Kjølby
 • Per Ole Petersen
 • Niels Erik Rasmussen
 • Johnny Winther-Holbech
 • Kim Caspersen
 • Fredrik Romberg
 • Tomasz Piorski
 • Hanna Piorska
 • Carl de Fontenay
 • Lars Albæk
 • Aneta Gozdan-Møller
 • Niels Chresten Andersen

 • Bornholms Lufthavn
 • Bornholmske Biblioteker
 • Campus Bornholm
 • Sol & Strand / Euroregion Baltic
 • Bornholms Middelaldercenter
 • Jobcenter Bornholm
 • Destination Bornholm
 • Business Center Bornholm
 • BornPol
 • NaturBornholm / BornPol
 • Europabevægelsen
 • Væksthus Hovedstadsregionen
 • Regional Udvikling
 • Regional Udvikling / South Baltic kontaktpunktet i DK

Mødet havde til formål at fortsætte arbejdet med en fælles strategi for samarbejdet mellem Bornholm og Polen, i forlængelse af møderne 7/11 og 19/12 2011.

1) Potentiale og udfordringer ved et styrket samarbejde?

Grundlaget for udarbejdelse af en strategi må være at vi ser et konkret potentiale i forhold til Polen, og på baggrund heraf afdækker de udfordringer, vi står overfor i forhold til at kunne udnytte potentialet. En runde blandt de fremmødte førte til opsamlingen nedenfor, hvor udfordringerne inkluderer en række konkrete forslag til hvordan vi kommer videre. Input fra Lars Albæk, som vi ikke nåede ved mødet, er føjet til efterfølgende. Det blev understreget at udfordringen helt overordnet er knyttet til områder som trafikal tilgængelighed, sproglige og kulturelle barrierer, skiltning og betalingsformer.

Potentiale

Udfordringer / handlinger

Styrkelse af den trafikale tilgængelighed:

 • Flyforbindelser
 • Mindre fly
 • Flere og bedre færgeforbindelser

Der skal findes én flyoperatør til månedlige eller ugentlige forbindelser, med satsning på grupperejser (erhverv, viden, ferie…)

Markedsføring af Bornholm som Brigh Green Island og test ø med Energy Tours

Målrettet markedsføring i forhold til store polske virksomheder og mere velhavende med privat fly

Mere intensiv og målrettet markedsføring af Nexø-Polen færgen, især i det nordlige Polen, samt daglige dobbeltture og herigennem et passagertal op på 75.000 enkeltture årligt som grundlag for investering i en bilfærge

Øget eksport af grøn know-how / ”green solutions”, kvalitetsfødevarer mm. Øget internationalisering af bornholmske virksomheder / klyngeudvikling Bornholm som grøn test ø / ”Energy Tours”

 • Erhvervs- og videnturister
 • Sommerhus turister
 • Lystbådeturisme
 • Lyst- og trollingfiskere
 • Udvikling af kulturevents /
 • ”Reenactments” / Middelalderunivers mv.

Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, f.eks. håndværkere og ingeniører

Udvikling af kontakter til / netværk med polske erhvervsfremmeaktører, indenfor fødevarer og grøn know-how, med markedsføring af Bornholm som grøn test ø

Samarbejde med Eksportrådet med satsning i Polen som led i øget eksport og internationalisering af bornholmske virksomheder (herunder foranalyse)

Et B2B projekt i regi af Euroregion Baltic, der inkluderer VHHR og European Enterprise netværkets centre i ERB området

Afholdelse af et erhvervsseminar på Bornholm, i samarbejde med den polske ambassade i DK og den danske ambassade i Polen

Målrettet markedsføring af Bornholm som Bright Green Island, Energy Tours mv. i forhold til polske virksomheder og uddannelsesinstitutioner, erhvervsfremmeaktører m.fl.

Styrket markedsføring af Bornholm i Polen for transportmuligheder til/fra Bornholm, med og uden bil – herunder med fokus på cykelturisme / grøn ferie, sommerhusferie, events som Trolling Master, kultur- og sportevents

Målrettet markedsføring af de bornholmske lystbådehavne

Udvikling af samarbejde mellem jobcentre

Samarbejde om uddannelser og iværksætteri for unge

Sproglige barrierer, både for de polske studerende på Bornholm og de bornholmske praktikelever i Polen

Økonomiske barrierer som begrænsede muligheder for stipendier for polske studerende og bl.a. heraf det afledte behov for fritidsarbejde mv.

Studerende til bornholmske uddannelser som f.eks. ”Det regionale køkken” og ”event-koordinator” uddannelsen under HG Merkantil

Praktikelever til Polen indenfor ”Mad til mennesker” uddannelsen

Skolerejser fra Polen til NaturBornholm m.fl.

Systemeksport / salg af viden:

 • ”De åbne biblioteker”
 • ”Det elektroniske medborgerskab / selvbetjening”
 • Borgerinddragelse

Hvad vi kan lære af Polen:

Finansieringsmuligheder

Reenactments / kulturevents

2) Den videre proces

NCA sammenskriver de mange input og rundsender med henblik evt. yderligere bidrag.

Dernæst udarbejdes et oplæg til en strategi, opdelt i områder, så den videre udvikling kan ske i temagrupper.

Forslag til tema-grupper:
1. Trafikal tilgængelighed og turisme
2. Erhvervsfremme og arbejdsmarked
3. Uddannelse og systemeksport

Den videre udvikling af strategien vil ske via e-mails og om ønsket kan temagrupper mødes.

Målet er at have et strategiudkast klar i løbet af første halvår, herunder med overvejelse af input fra eksterne aktører (f.eks. den polske ambassade i DK m.fl.)

Det konsoliderede og endelige oplæg drøftes på næste møde, hvorefter der satses på at få det politisk forankret via BRK. Det vil også lægge til grund for forhandlingerne om prioriteterne under næste South Baltic program (2014-2020).

3) Evt. deltagelse ved ”Nordic Cross Point Szczecin” den 16. – 17. marts 2012

På baggrund af materiale, Kim Caspersen har rundsendt, var der enighed om at vi ikke ser os i stand til at deltage med en fælles bornholmsk stand ved dette arrangement.

4) Næste møde og eventuelt

Næste møde afhænger af hvor hurtigt arbejdet med strategien forløber og ventes først indkaldt, når der foreligger et færdigt udkast at forholde sig til.

I løbet af forårshalvåret arbejdes der dog konkret på flere områder, som f.eks. mulighederne for et B2B projekt i regi af Euroregion Baltic (Lars Albæk), en studietur til Warmia-Mazury for at afdække potentialet for bornholmske virksomheder og samarbejdet indenfor klyngeudvikling
mv. (Lars Albæk), ligesom Beskæftigelsesudvalget arbejder med oplæg om arbejdsmarkedet til brug ved Euroregion Baltic's næste Årsforum, der afholdes på Bornholm 13. – 14. juni 2012.

Nexø Havn og Bornholms Lufthavn er fortsat i gang med gennemførelse af deres EU støttede projekter til fremme af hhv. Nexø-Polen færgeforbindelsen og flere flyforbindelser, herunder med Destination Bornholm, BRK/Trafikkontaktrådet og BCB som associerede organisationer.

Campus Bornholm fortsætter også sit samarbejde med gastronomiskolen i Elblag og Warmia-Mazury, ligesom der er bornholmsk deltagelse ved fire turismemesser i Polen i løbet af 2012.

/Niels Chresten Andersen

Den 7. november 2011

TF Polen møde

Til stede:
 • Fredrik Romberg
 • David Hunt
 • Kim Caspersen
 • Hanna Piorska
 • Aneta Gozdan-Møller
 • Roar B. Schou
 • Per Ole Petersen
 • Jon Madsen
 • Jørgen Hammer
 • Carl de Fontenay
 • Jagna Noren
 • Bjarne Bech

NCA bød velkommen, herunder til de nye deltagere (FR, AGM, BB og CdF)

1) En strategi for samarbejdet med Polen

NCA indledte med at orientere om den strategiske ramme for det internationale arbejde, som Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 26. maj 2011 (kopi omdelt). Grundlaget for de internationale aktiviteter, som regionskommunen er involveret i, skal være at de indeholder en konkret merværdi i forhold til den daglige opgavevaretagelse og i gennemførelsen af kommunalbestyrelsens vedtagne politikker og strategier. Aktiviteterne kan omfatte lobby, videns- og erfaringsudveksling og projektsamarbejde. Vidensoverførsel i form af eksternt finansieret systemeksport ligger også indenfor rammen.

Begrundelsen for en strategi for samarbejdet med Polen skal ses i lyset af det overordnede strategiske mål om at fremme en bæredygtig udvikling på Bornholm. I forhold til mulighederne i samarbejde med Polen kan det ske ved at opstille fælles mål inkl. effekt- og resultatindikatorer, sikre en bedre koordination og timing af aktiviteterne, samt optimere ressourceanvendelsen. Dernæst kan en fælles strategi sikre en styrket politisk forankring af indsatsen.

NCA ridsede udgangspunktet op ved at nævne det hidtidige samarbejde med Polen, herunder samarbejdsstrukturer, samt den brede vifte af aktivitetstyper og temaer.

Herefter blev deltagerne bedt om reflektere over behovet for en fælles strategi og hvilke mål, denne især bør fokusere på:
 • Business Center Bornholm
 • Regional Udvikling/Fire Hjørner samarbejdet mm.
 • Destination Bornholm
 • NaturBornholm og BornPol
 • Regional Udvikling/kontorelev
 • Nexø Havn
 • Sol & Strand og Euroregion Baltic
 • Bornholmske Biblioteker
 • Europabevægelsen, LAG-Bornholm mm.
 • Europabevægelsen
 • Team Bornholm
 • Campus Bornholm

 • Business Center Bornholm/klyngekoordinator
 • Væksthus Hovedstadsregionen/klyngekoordinator
 • Bornholms Middelaldercenter
 • Bornholms Lufthavn
 • Campus Bornholm
 • Regional Udvikling/Fire Hjørner samarbejdet
 • Bornholmerfærgen
 • Bornholmerfærgen
 • Jobcenter Bornholm

FR:
Lidt forvirret over de mange spredte aktiviteter. Behov for fokus, herunder når det gælder virksomhed-til-virksomhed samarbejdet.

DH:
Det bør ikke være regionskommunens strategi, men en fælles strategi for Task Force Polen.

KC:
Tilgængeligheden er helt central og vil være bedst baseret på kommercielle partnere.

HP:
Bedre trafikbetingelser! Samt udvikling af turismen og eksportmuligheder (Polen = Europas Kina)

AGM:
Trafikforbindelser, herunder en helårs færgeforbindelse.

RBS:
Modtageforhold for færgepassagerer, flere overnatningsmuligheder og større markedsføring af Nexø, for at fremme Nexø-Polen færgeforbindelsen. Nævnte også mulighederne indenfor fiskerisektoren, jf. medlemskab af EU's regionale fiskerikomite (RAC), den stigende torskekvote og udsigterne til lempelse af restriktionerne mod laksefiskeri.

POP:
Fokus på vækstmuligheder, tilgængelighed og turisme. Efterlyste en lobbyindsats på de sidste to områder.

JM:
Muligheder for systemeksport. Erfaringen viser at det er vigtigt at interesser, behov og projektfinansiering går op i en højere enhed. Desværre er finansieringsmulighederne meget ringe for tiden. Og så skal vi vende tingene lidt på hovedet: Vi bør gøre Polen mere interessant for bornholmerne!

JN:
Supergodt med en fælles strategi! Den kan være svaret på mange af de frustrationer, der er dukket op gennem årene på grund af manglende koordination og fælles indsats, hvorfor resultaterne også har været begrænsede. Vigtigt at få aktiviteterne bundet sammen, ligesom det er vigtigt med at øge kendskabet til det polske marked – det er nemlig alt for lille på Bornholm. På turismeområdet bør der fokuseres på cykelturisme. Når det gælder spa, hotelservice og andet, har man allerede i Polen bedre tilbud!

BB:
Uddannelser – på engelsk, segmentering indenfor turisme – f.eks. cykelturisme. Nævnte også Young Enterprise som mulighed.

NCA takkede for de mange nyttige refleksioner og konkluderede at der er stemning for en fælles strategi, og enig i at denne skulle være en strategi for Task Force Polen. En politisk forankring via Kommunalbestyrelsen vil dog være en stor fordel for strategiens gennemførelse.

Den videre proces blev drøftet og der var tilslutning til at udvikle mål mv. i tematiske arbejdsgrupper, som de enkelte TF-medlemmer kunne tilmelde sig. Sammenfatning af møder i disse arbejdsgrupper udsendes til hele Task Forcen, og et oplæg kan så behandles videre på
det næste Task Force Polen møde.

Spørgsmålet om finansiering blev vendt. NCA meddelte at der desværre ikke her og nu kan ses nogle muligheder for finansiering til selve arbejdet med strategien, hvorfor arbejdet vil ske på grundlag af de ressourcer vi hver især har at byde ind med – menneskelige ressourcer.

2) Erhvervsseminar om markedsmulighederne i Polen

Erfaringen fra erhvervsdelen af Baltikum-konferencen sidst i september viste at alene 2 bornholmske virksomheder benyttede sig at tilbuddet om deltagelse, selvom der var udsendt indbydelser bredt til de bornholmske virksomheder. Sprogbarrierer kan være en af flere forklaringer på den manglende interesse, da erhvervsseminaret foregik på engelsk.Det er vigtigt at vi får et erhvervsseminar om markedsmulighederne i Polen grundigt forberedt, herunder til hvilke brancher seminaret bør målrettes.

Det blev besluttet at NCA drøfter denne sag videre med BCB og VHHR, ligesom det virker oplagt som et emne for den arbejdsgruppe, der skal arbejde med strategien for erhvervsområdet.

3) Gensidig orientering

KC orienterede om at den turismemæssige markedsføring på Bornholm helt afgørende bygger på VisitDenmark's prioriteringer og midler. Her er der udsigt til at Polen som marked bliver nedprioriteret, dog med lidt undtagelse af Bornholm. Destinationen er på vej med en ny hjemmeside, hvor der vil være information på polsk.

Da tiden for mødet var udløbet aftaltes det at NCA i referatet bidrager med sin orientering (jf. stikord på omdelt strategi-oplæg), med opfordring til at andre benytter mailen til at formidle deres orientering og 'siden sidst' – med svar til alle!

NCA:
Hotel & Gastronomi uddannelser: Campus Bornholm har den 24/10 2011 underskrevet en samarbejdsaftale med Gastronomiskolen i Elblag. Der er lagt op til lærer- og evt. elevudveksling, samt Campus Bornholm's fortsatte deltagelse i det internationale socialfondsprojekt, der skal forny uddannelserne indenfor gastronomi og hotelservice i Warmia-Mazury, og måske hele Polen. Som udgangspunkt er der fortsat tale om 100 % finansiering af socialfonden i Polen, med mulighed for andre projektsamarbejder finansieret af andre EU programmer.

I ugen 24. – 28/10 2011 deltog lærer Michael Lærche Hansen fra Campus Bornholm som ekspert i en studietur til 5 gastronomiskoler i Warmia-Mazury, som led i førnævnte socialfondsprojekt – og dermed eksternt finansieret (transport, ophold og honorar).

Ungt iværksætteri: Tina Munch-Kure og Sabrina Hansen fra Young Enterprise Bornholm deltog i en international konference i Olsztyn den 12. – 13/10 2011, som led i Polens EU formandskab. Der er lagt op til at udvikle samarbejdet om ungt iværksætteri i Østersøen.

EU & deltagerdemokratiet: Efter møder i maj v/JH og CdF og efterfølgende 13/10 v/NCA er Warmia-Mazury nu med i dette initiativ, ligesom der arbejdes på at inddrage tyske partnere. Der er tale om parallel-aktiviteter i Polen og Tyskland, der ikke påvirker den videre proces for aktiviteterne på Bornholm. Her gennemføres i den kommende tid møde og kursus for en stribe samfundsfaglærere ved øens gymnasiale uddannelser og det næste halvårsseminar med repræsentanter for partier, bevægelser og uddannelsesinstitutioner
afholdes den 10/1 2012.

South Baltic programmet: Efter sidste Styrekomite-møde 5/10-11 er programmets støtteramme stort set brugt. Der er i perioden 28/10 – 16/12 en ansøgningsrunde for tilbageværende midler, der prioriteres til samarbejdsprojekter indenfor arbejdsmarked/ højere uddannelser, samt miljø. Der er alene midler til ét projekt indenfor hver kategori. Yderligere oplysninger fås hos NCA/det danske kontaktpunkt for programmet

Bornholms Museum ved Finn Ole Nielsen har oplyst at de via et Østersønetværk har tæt samarbejde med det historiske museum i Elblag, med fokus på bl.a. arkæologiske udgravninger.

Svanekegaarden havde deltagelse af mindst ét dukketeater fra Polen (Olsztyn) ved dukketeaterfestivalen i september.

Turisme: Warmia-Mazury regionen har fået en ny chef for turisme-departementet og det overvejes at indbyde hende til at besøge Bornholm til gensidig orientering med bl.a. Destination Bornholm og som opfølgning på tidligere kontakter med den polske turistorganisation.

Borgerinddragelse: Som led i udvekslingen af information er den nye strategi for borgerinddragelse på Bornholm og den nye internationale strategi blevet oversat til engelsk, og tilsendt Warmia-Mazury region til inspiration.

Erhverv – virksomhedsrådgivning: I forbindelse med det årlige Forum for EU's Østersøstrategi har NCA fået kontakt med det danskejede rådgivningsfirma PNP i Warszawa, der tilbyder danske virksomheder juridisk og anden form for bistand ved etablering i Polen, samhandel mv. Her blev det bl.a. nævnt at stadig flere polske virksomheder og private anvender mindre fly, i erhvervsmæssig henseende, ferie mv. Det kan være en overvejelse værd for Bornholms Lufthavn at overveje en målrettet markedsføring overfor denne gruppe. Det blev også til kontakter med Scandinavian-Polish Chamber of Commerce, turistorganisationen i Pommern regionen samt redaktøren for den danske Polennu hjemmeside. Kontakterne kan bl.a. indgå i overvejelserne til et erhvervsseminar.

4) Næste møde

NCA indkalder til det næste møde tidligt i det nye år – og inden da satser vi på at de specifikke arbejdsgrupper omkring strategien har haft mulighed for at mødes 1-1½ time.

Referat v/Niels Chresten AndersenDen 7. januar 2010

Udsigt til flyforbindelse mellem Bornholm og Polen

Meget tyder på, at du til sommer kan tage en flyver fra Bornholm til Polen.

Der er stadig nogle forhandlinger og undersøgelser i gang, men det er rimeligt sikkert, at det bliver til noget, siger chefen for Bornholms Lufthavn, Peter Hviid.

Lufthavnen har i flere år arbejdet med Polens-planerne i arbejdsgruppen Task Force Polen, og man er nu så langt, at et flyselskab sandsynligvis vil lave nogle målrettede ture i sommerperioden.

Man vil prøve forskellige destinationer og så mærke markedet af, siger Peter Hviid.

I første omgang bliver der nok tale om forholdsvis små fly, men Peter Hviid er overbevist om, at Polen om få år bliver et stort marked for Bornholm.

Øen er populær i Polen, men det gælder også om at finde nogle destinationer, som bornholmerne kunne være interesserede i at besøge i Polen, siger PeterHviid.Den 22. april 2009

Havnefogeder fra "De Fire Hjørner" på studiebesøg i Ystad-Österlenregionen

Den 22. april startede et todages studiebesøg af småbådshavne i sydøst Skåne. Der var havnefogeder fra Bornholm, Sydøst Skåne i Sverige, Swinoujscie i Polen, og fra Rügen i Tyskland.

Studiebesøget startede med guidning af Ystad Marina. I løbet af torsdagen besøgte man Simrishamns Marina samt småbådshavnene i Skillinge, Brantevik og Kåseberga.

Studiebesøget var en del af Fire Hjørner samarbejdet, som denne gang blandt andet satser på at øge antallet af turister i- og ved småbådshavnene. Havnefogederne fra de fire regioner kommer indtil 2011, til at besøge de forskellige regioners småbådshavne. Havnene i sydøst Skåne blev således det første. Formålet med studiebesøget er dels at se hvordan andre gør det, samt tage del i hverandres erfaringer på godt og ondt, og tillige skabe et netværk mellem havnefogederne fra de respektive regioner.

De andre dele af projektet, som strækker sig til 2011, er udveksling af viden om nærområderne omkring småbådshavnene og anvendelse af nye teknikker for at give gæsterne bedre og mere opdaterede informationer om aktiviteterne i havnenes nærområder. Desuden skal man i projektet udveksle oplevelser omkring kulturarven.

For mere information: https://www.ystad-osterlenregionen.se/sidor/soskbornholm.71.htmlDen 13. februar 2009

Erhvervsskolen med til at udforme nyt polsk uddannelsesprogram

Den bornholmske samarbejdsregion i Polen, Warmia-Mazury, er udset til at være forsøgsområde for et helt nyt uddannelsesprogram for hotelledere, kokke, tjenere og bagere.
Det var baggrunden for en polsk delegations besøg torsdag-fredag i sidste uge, da Bornholms Erhvervsskole er udset til at spille en nøglerolle i udformningen af det nye uddannelsesprogram, sammen med erhvervsskoler i Italien og Frankrig.

Direktør Lars Vesløv, uddannelseschef René Bloch og serviceleder Kirsten Munk fra Erhvervsskolen havde forberedt et dagslangt besøgsprogram torsdag. Herunder var der afsat tid til at drøfte Erhvervsskolens rolle i det polske projekt, der skal lede frem til det nye uddannelsesprogram.

På et møde med borgmester Bjarne Kristiansen fredag orienterede lederen af den polske delegation, kontorchef Igor M. Hutnikiewicz, nærmere om planerne. De indbefatter modernisering af 4 erhvervsskoler i regionen for samlet ca. 90 mio. kr. frem til september 2009, finansieret via EU's Regionalfond.
Næste etape gennemføres i skoleåret 2009-2010, hvor skoleledere og lærere fra de 4 erhvervsskoler gennemgår uddannelsesforløb i 4 udenlandske partnerskoler, herunder Bornholms Erhvervsskole.

Bornholms Erhvervsskole er udset til at stå for uddannelsesforløbet for en erhvervsskole i byen Elblag med ca. 130.000 indbyggere og kendt som hovedsæde for Euroregion Baltic's fælles sekretariat. Uddannelsesforløbet finansieres 100 % af EU's Socialfond og afsluttes med at de 4 polske erhvervsskoler sammen med deres udenlandske partnere, den regionale administration og det polske undervisningsministerium udformer det nye uddannelsesprogram. Det vil så blive testet i Warmia-Mazury regionen i skoleåret 2010-2011. Tanken er herefter i 2011 at udvide uddannelsesprogrammet til hele Polen.Den 29. marts 2008

Besøget af polske tour-operatører på Bornholm den 26.-28. marts er vel afsluttet.

Bornholm kunne ikke være præsenteres bedre, der var strålende solskin og klart vejr begge dage. De deltagende tour-operatører var alle meget begejstrede, og der hersker ingen tvivl om at vi har sået nogle gode frø  til gavn for den fremtidige Bornholmske turisme.

Denne produktkendsskabstur har i turistmæssig henseende knyttet flere og stærkere bånd mellem Polen og Bornholm.Den 25 marts 2008

Besøg af polske tour-operatører på Bornholm den 26.-28. marts

NYT FRA DESTINATIONEN.DK 25.03.2008

Besøget er en del af en større satsning på det polske marked.  Kom og mød dine polske kolleger på Natur Bornholm d. 26. marts

En uformel sammenkomst
Kom forbi Natur Bornholm i morgen, onsdag den 26. marts fra klokken 14.00 til 17.30, hvis du har lyst til at møde nogle af dine polske kolleger. Vi starter med en rundvisning i det spændende hus og det egentlige møde, hvor der er mulighed for at præsentere din virksomhed og jeres produkter starter klokken 15.00.

Og så skal de polske tour-operatører ellers ud og se Bornholm. Der er planlagt et tæt-pakket program, og vi garanterer, at vores polske gæster kommer hjem med en masse inspiration og input. Og en række gode kontakter, forhåbentlig.Pressemøde, fredag den 28. marts. Fra 14.30 til 15.30 runder vi turen af med et pressemøde på Hotel Griffel og samler op på turen sammen med de polske tour-operatører.

Hele øvelsen går ud på at få Bornholm på hylderne hos rejsebureauerne i Polen. Vi håber, at denne produktkendsskabstur kan være med til at knytte flere bånd mellem Polen og Bornholm.

Med venlig hilsen
Destination Bornholm og Taskforce PolenDen 12. februar 2008

P4 Bornholm skrev:

Charmeoffensiv i Polen

I dag drager en større delegation på charmeoffensiv til Polen, hvor den vil reklamere for at holde ferie på Bornholm. Flokken tæller medarbejdere fra Destination Bornholm, Bornholms Lufthavn, Regionskommunen, den statslige del af Jobcentret og Center for Regional- og Turismeforskning, CRT.

Det handler om at gøre både rejsebureauerne og befolkningen opmærksom på muligheden for at holde ferie på Bornholm, forklarer erhvervsambassadør Lene Grønning.

Turismefremstødet er en del af projektet Task Force Polen og sker i de områder af Polen, der ligger relativt tæt på Bornholm.

Bornholm skal sælges på at være et moderne, spændende dansk samfund, hvor man kan holde en indholdsrig ferie, og hvor det er nemt at komme til, siger Lene Grønning.

Overordnet set satser man på to polske segmenter: Dem der vil holde kvalitetsferie, skal lokkes til hertil af de lokale fødevarer, fred og ro og oplevelser i naturen. Børnefamilierne skal blandt andet høre om campingfaciliteter og øens natur.

Den bornholmske delegation vender hjem fredag aften efter to travle dage med præsentationer af Bornholms herligheder.Oktober 2007

CTR udgiver en 115 siders rapport for Taskforce Polen

Rapporten, "The Polish Market for Holidays on Bornholm – By Sea and Air" udgivet af CRT for Taskforce Polen, bl.a. omhandlende mødet med polske tur operatører og rejsebureauer i under udstillingen "Warsaw Tour & Travel 2007" i Warszawa.

Carl Henrik Marcussen med bidrag af Jagna Norén og Anna Pallikaras. Oktober 2007 for Task Force Polen (Destination Bornholm ApS, Bornholms Lufthavn m.fl.)

Se rapporten her: https://www.crt.dk/media/Polish_market_for_holidays_on_Bornholm_CRT_october2007.pdfDen 26. oktober 2007

Taskforce Polen arbejder videre

Det er godt nok gamle nyheder, at Lufthansa og Widerøe flyver til Bornholm også i 2008, men nu er der kommet konkrete tidspunkter og perioder - og i rigtig god tid denne gang.

Desuden har Taskforce Polen allerede igangsat næste aktivitet: en agentur for polske tour-operatører blev nemlig planlagt umiddelbart efter det velbesøgte transportseminar i mandags. Der er stadig fokus på Polen.

Taskforce Polen, som er et bredt samarbejde mellem initiativtageren Bornholms Lufthavn, VisitDenmark, Bornholms Regionskommune, Danvifo, Bornholms Erhvervscenter, CRT og Destination Bornholm, har arbejdet hurtigt siden gruppen blev dannet i foråret 2007. På transportseminaret den 22. oktober blev rapporten "The Polish Market for Holidays on Bornholm - By Sea and Air" præsenteret, og nogle af øens mest initiativrige transportører på Polen var med til at kvalificere diskussionerne, rapportens konklusioner og ikke mindst arbejdet fremadrettet. Hele rapporten kan downloades på www.crt.dk.

Et af de konkrete tiltag rapporten pegede på som nødvendigt for en positiv fremdrift, er den tætte kontakt til polske tour-operatører. Derfor er næste skridt en agent tur, hvor nogle af Polens mest toneangivende tour-operatører bliver inviteret til Bornholm her i slutningen af 2007 med henblik på at få Bornholm placeret godt og grundigt i deres brochurer, på deres hjemmesider og i øvrigt i al deres materiale. På den måde bliver polakkerne gjort mere opmærksom på vores dejlige ø.

På den lidt længere bane skal der organiseres et fremstød mere for de polske tour-operatører, samt en koordineret presseindsats. Disse aktiviteter er dog først planlagt til foråret 2008.

Taskforce Polen gruppen fortsætter altså det gode samarbejde - og der er store forventninger til, at der skal ske vækst på dette spændende marked. Men der er samtidig stor enighed om, at det er hårdt benarbejde. Og at der skal råbes højt i Polen for at få Bornholm godt placeret på nethinden af de polske feriegæster.

De konkrete fartplaner for Widerøe og Lufthansa i 2008:

Widerøe  - Oslo - Rønne
I perioden 22. juni til 29. juni (søndag)
WF 216 kl. 10.50 - 12.35

I perioden 03. juli til 10. august (søndag og torsdag)
WF 216 kl. 10.50 - 12.35

Widerøe - Rønne - Oslo
I perioden 22. juni til 29. juni (søndag)
WF 217 kl. 13.00 - 14.45

I perioden 03. juli - 10. august (søndag og torsdag)
WF 217 kl. 13.00 - 14.45

Lufthansa
Hver lørdag i perioden 05. juli til 30. august.
LH3090 kl. 07.00 - 08.20 Hamburg - Rønne
LH3091 kl. 08.50 - 10.25 Rønne - HamburgDen 18. oktober 2007

Så skal fly-succesen fra sommeren 2007 følges op

Og det bliver den med en fokuseret indsats på det polske marked. De norske og tyske fly-gæster betød ca. 5000 flere overnatninger og dermed næsten 3 mio. i meromsætning til Bornholm. Og det vel at mærke for en udgift på blot 200.000 kr. samt et overordentligt velfungerende og bredt samarbejde på Bornholm og med gode partnere. Nu prøver vi igen ? denne gang med Polen.

Endnu et godt samarbejde på øen munder nu ud i et seminar mandag den 22. oktober, hvor turisterhvervet får præsenteret potentialet for transport til Polen. Men der bliver også fulgt op på erfaringerne fra år 1 for Lufthansa og Wideroe.

En ny rapport - Polish Market for Holidays on Bornholm ? By Sea and Air - fra Center for Regional og Turismeforskning udforsker nemlig udvidelsesmulighederne på det polske marked og konkluderer:

At der er et stort potentiale i Polen
Polen er en økonomi i fortsat fremgang med en årlig vækstrate på 5-6 % de seneste år. Købekraften er også gået markant frem og med en befolkning der er dobbelt så stor som Skandinavien tilsammen og halvt så stor som Tyskland er markedet stort. Polens befolkning er også relativt yngre end i de omgivende lande og repræsenterer derfor et fremtidigt købedygtigt publikum for udenlandsrejser.

At Bornholm er et attraktivt feriested for polakkerne
Bornholm har længe haft og har stadig bedre fat i de polske rejsende end resten af Danmark (med 20.000 overnatninger udgjorde de 18 % af de polske overnatninger i Danmark i 2006). Ca. tre fjerdedele er camping overnatninger, resten på hotel og feriecentre). Men vi har ikke formået at øge vores markedsandel trods den stigende interesse i Polen for at rejse til udlandet. Vi har fået flere besøgende til Polen specielt pga. nye rejseveje, men rigtig mange af dem er endagsbesøgende. Så der skal arbejdes på to fronter:

1. Med at få flere polske gæster til Bornholm
2. Med at få flere af de polske gæster til at overnatte på Bornholm

Adspurgt om interessen for og kendskabet til Bornholm, bruger flere større polske rejsearrangører ord som "moderne" og "trendy" om Bornholm. Rådet til Bornholm er også at markedsføre Bornholm i en større skala og med fokus på:

 • De perfekte forhold for cykelferier
 • At næsten alle skandinaviske landskabstyper kan findes på Bornholm
 • At der gøres en del for at bevare den lokale identitet og madkultur, 
 • hvilket giver en unik oplevelse
 • Stilheden, roen og den ustressede livsstil på Bornholm
 • Kunsthåndværk

Polakkerne er stadig et meget prisbevidst publikum og Skandinavien inklusiv Danmark og Bornholm opfattes som dyrt.

At tilgængeligheden skal forbedres. Bornholm har siden 2003 støt øget sin andel af færgerejsende fra Polen til Danmark. Antallet af passagerer er steget markant siden åbningen af ruten fra Nexø. Ca. fem sjettedele af de rejsende fra Polen kommer via denne rute til Bornholm, men omfatter altovervejende endagsbesøgende. De overnattende gæster fra Polen kommer primært via bilfærgen til Rønne. Der skal altså øget tilgængelighed for rejsende med egen bil til for at øge andelen af overnattende gæster fra Polen.

Øget tilgængelighed og flere passagerer ad søvejen kan opnås ved:
 • En bilfærge med plads til ca. 50 biler på ruten til Nexø
 • Sejlads udelukkende på ruten til Polen i sommerhalvåret
 • Sejlads på ruten til såvel Tyskland som Polen i vinterhalvåret
 • I maj og september burde bilfærge operatører gøre det særligt attraktivt for busrejser til Bornholm

Muligheden for at øge antallet af polske gæster til Bornholm gennem flyruter er også til stede, men vil kun kunne udgøre et begrænset supplement til færgesejladsen. For Tysklands vedkommende udgjorde sommerruten det første år 1 % af de færgerejsende. Et tilsvarende regnestykke for Polen ville give 600 flypassagerer/300 gæster med fly. Uanset hvilken type rute der kunne etableres (fast eller charterrute) ville det kræve et samarbejde med en række polske rejseoperatører der hver især skulle aftage et antal sæder.

At der skal hårdt benarbejde til Indsatsen for at få flere polske gæster til Bornholm og få dem til at blive her længere kræver i første omgang almindeligt benarbejde på grundlag af eksisterende og kommende færgeforbindelser. Sidenhen når Bornholm har slået sig mere fast som rejsemål i Polen kan der blive grundlag for en sommerflyrute fra i første omgang Warszawa. En hel del af benarbejdet handler om at få polske rejseoperatører til at sælge Bornholm i Polen.

Task Force Polen - besøgte Polen i september 2007

Som projektleder har Destination Bornholm på vegne af Task Force Polen-gruppen, i samarbejde med Bornholms Lufthavn og Bornholms Regionskommune, iværksat en undersøgelse der har til formål at skaffe flere polske turister til Bornholm.

Finansiering af undersøgelsen blev foretaget af Bornholms Vækstforum, Bornholms Regionskommune og Bornholms Lufthavn.

Formålet med undersøgelsen er således at pege på:
 • Hvordan Bornholm kan skaffe flere polske turister til øen.
 • Hvordan det kan lade sig gøre, i højere grad end hidtil, at få de polske gæster til i at overnatte på øen.

Følgende problemstillinger undersøges:

 • Hvordan ser den opdaterede statistik ud for den polske økonomi og den polske udgående internationale turisme? Herunder antal afrejsende til udlandet med fly og færge samt polske overnatninger i Danmark og på Bornholm, til og med 2000/2002-2006. 
 • Hvordan er mulighederne for at få flere polakker til Bornholm med færge.
 • Hvordan er mulighederne for at tilbyde polakkerne flyrejser til Bornholm.
 • Hvilke attraktions- og overnatningstilbud kunne være særligt oplagte for polakker der besøger Bornholm med henholdsvis færge og fly.
 • Hvilke muligheder er der for at markedsføre Danmark, specifikt Bornholm, i Polen, og hvorledes kan man bedst sælge Bornholm til polakkerne (direkte eller via agenter eller rejsearrangører). 

Som repræsentanter for- og på vegne af CTR - Center for Regional- og Turismeforskning fra Bornholm, besøgte Seniorforsker Carl Henrik Marcussen (CRT) og Jagna Norén (BE) således Warszawa i uge 38.

Resultater og konklusioner der direkte- eller indirekte er udmøntet af undersøgelsen vil snarest foreligge.

Der skal til sidst, men ikke mindst nævnes, at der PT arbejdes på at arrangere en polsk presse tur til Bornholm i foråret 2008, hvilket forventes at give en bred polsk medie omtale af såvel Bornholm, som af de polske aktører.Vores nuværende viden om det polske marked for ferieophold på Bornholm

Flere undersøgelser blandt polakker viser, at Bornholm er én af de mest kendte destinationer i Danmark og resultatet heraf kan måles i en eksplosiv udvikling af polske gæster der har valgt at besøge Bornholm. I år 2000 havde vi cirka 10.000 polske turister der besøgte øen og i 2006 var tallet seks-doblet. Besøgstallet for 2007 er ikke endelig opgjort, men det følger væksten fra de seneste 6 år.

Indtil nu har en stor del af de polske gæster været én dags besøgende, men vi oplever at de bliver begejstrede og vender tilbage med familie og venner for at holde længere ferier. Store dele af den veletablerede turist branche på Bornholm, der udgør en af det største sektorer på øen, arbejder målrettet for at den polske turisme fortsat skal være stige og de besøgende skal blive længere på øen. Blandt andet kan der nævnes, at der i langt større omfang findes polsk informationsmateriale samt at flere i branchen vælger at bruge sin fritid på at lære det polske sprog, for på den måde at være imødekommende overfor de polske turister.

De polske gæster finder hovedsagelig vej til Bornholm, via de direkte færgeforbindelser fra Swinoujscie til Rønne (Polferries), Kolobrzeg-Nexø (KZP, Bornholmexpress) samt Sassnitz-Rønne (Bornholmstrafikken). De nævnte færgeforbindelser er dog kun tilgængelige i sommersæsonen. Bornholms faste færgeforbindelse med fastlandet er til Ystad i Sverige med en sejltid på 1 time og 15 minutter. Videre til Swinoujscie er der fra Ystad flere daglige færgeafgange. De der ønsker at komme videre til København kan vælge bus/tog der tager dem til København på knap halvanden time.

Til trods for at polakkerne i stigende grad har fået øjnene op for Bornholm som feriedestination, er der mellem Polen og Bornholm kun færgeoverfart som eneste direkte rejsemulighed. Derfor arbejdes på mulighederne for at etablere en flyforbindelse fra Polen direkte til Bornholm. P.t. er der cirka 7 daglige afgange fra Bornholms lufthavn til København med 30 minutters flyvetid. Lignende forbindelser kunne etableres imellem Bornholm og- eller Gdansk, Poznan og Warszawa. 

Når de polske gæster ankommer til Bornholm, har øen meget at byde på. Mange har forberedt sig på rejsen til Bornholm med en forestilling om hvad de kan forvente, men alligevel overraskes mange meget positivt over kontrasterne i naturen, bymiljøerne, standarten og spektret i udbudet af overnatningsmuligheder samt ikke mindst den venlige atmosfære de møder.

Et samarbejde med den bornholmske turistbranche indebærer seriøse partners med stor erfaring som også har lært at "gensynsgæster" er den bedste reklame og derfor bør vi gøre alt for at give turisten en god oplevelse, godt hjulpet af det Bornholm har at tilbyde.Click here to subscribe to this RSS feedKontakt os: be@bornholm-erhverv.dk.